0
Sepetim 0
Arayın: 0533 436 0660
0
Sepetim 0₺

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

 1. Satıcı:

Unvanı : KORUDAĞLAR TURİZM, DANIŞMANLIK VE GIDA TİCARET LTD. ŞTİ.
Adresi : Hüseyinağa Mahallesi, Ekrem Tur Sokak, No:5 BEYOĞLU/İSTANBUL
Vergi Dairesi : Beyoğlu Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 5800818142
Telefon : 0532 267 70 66
E-mail: Habesha@Habeshaethiopiancoffee.com.tr

 

 1. Alıcı:

Adı/Soyadı/Unvanı :
Adresi : 

Telefon

E-mail:


MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

 1. Alıcının, satıcıya ait www.habeshaethiopiancoffee.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e göre tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ

 1. Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu sözleşme alıcı tarafından sipariş tarihinde kabul edilmiştir.


MADDE 4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 1. Teslimat masrafları, kural olarak, alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisi tarafından karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir.
 2. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder.
 3. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 5 - TESLİMAT ŞEKLİ VE ADRESİ

 1. Teslimat kargo şirketi aracılığı ile alıcının satın alma işlemi sırasında belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de alıcıya aittir.

 

MADDE 6 - ÖDEME ŞEKLİ

 1. Ödeme, web sitesinden satın alma işlemi sonlandırılırken ilgili kredi kartı veya banka kartı bilgileri girilerek veya web sitesinde yer alan ilgili hesap numaralarına havale/EFT yapılarak gerçekleştirilecektir.
 2. Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin ilgili banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ambalajı yırtılmış, bozulmuş, kırık vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
 2. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir.
 3. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

 

MADDE 8 - GENEL HÜKÜMLER

 1. Alıcı, satıcıya ait “www.habeshaethiopiancoffee.com.tr” internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ederek, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, satıcı tarafından alıcıya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat koşullarını da doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi ya da kuruluşa teslim edilir.
 3. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi ya da kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi ya da kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.
 4. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesiyle beraber teslim edilmesinden sorumludur.
 5. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden ayıplı olanlar (arızalı, bozuk vb.) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.
 6. Ayrıca sitede yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar satıcı tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda sipariş gerçekleşmiş ve sipariş tutarı alıcının kredi/banka kartından veya Havale/EFT ile alınmış olsa dahi satıcının siparişin iptali ile ödenen tutarın kredi kartına veya hesabına iadesini yapma hakkı mevcuttur. Bu halde sipariş iptal edilerek tutar alıcının kredi kartına veya hesabına iade edilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın alıcının hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup oluşabilecek gecikmelerden dolayı satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 7. Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
   

MADDE 9- CAYMA HAKKI

 1. Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (On dört) gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcıya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 7. madde  hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve satıcının web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişilere veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
 2. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir (bkz. Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik). Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli satıcı tarafından karşılanır.
 3. Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

 

MADDE 10 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 1. Alıcı tarafından paketi açılmış, ayıpsız tüketilebilir ürünler bakımından cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Kutusu hasar görmüş, faturasız, ürünün garanti belgesi varsa garanti belgesi kutuya eklenmemiş ürünler hakkında cayma hakkı kullanılmaz.

 

MADDE 11 - TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

 1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun 123-125. maddelerinde yer alan “Borçlunun Temerrüdü” hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.
 2. Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, satıcı sözleşmeyi derhal feshetme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.
 3. Satıcının işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise bu tip durumlarda alıcı, satıcının hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (On) gün içerisinde kendisine ödenir.

 

MADDE 12 - KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

 1. Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa ilgili banka müşteriye geri ödemesini aynı taksit miktarıyla yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına ilgili banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı ilgili bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, satıcı bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 13 - YETKİLİ MAHKEME

 1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

SATICI:

KORUDAĞLAR TURİZM, DANIŞMANLIK

VE GIDA TİCARET LTD. ŞTİ.